Thiết Kế Trường Mầm Non Sasuke

 

Tổng quan về thiết kế Trường mầm non Sasuke
  • Chủ đầu tư: Trường mầm non Sasuke
  • Địa chỉ công trình: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Diện tích công trình: 1500m2
  • Thời gian hoàn thành: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận
Công trình liên quan